Wydział
Centrum Operacyjne Zarządzania Przeciwpowodziowego Wisły Środkowej


Kierownik Wydziału

(+48 22) 58 70 335

Zespół ds. Ośrodka
Koordynacyjno-Informacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej


Kierownik Zespołu
Barbara Kwiatkowska
(+48 22) 58 70 339

Inne Telefony:
(+48 22) 58 70 337
(+48 22) 58 70 338
(+48 22) 58 70 326 

fax: (+48 22) 58 70 205
e-mail:  oki@warszawa.rzgw.gov.pl

Adres:
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa

Edukacja

Zachęcamy do zapoznania się z informacją na stronie www.powodz.gov.pl oraz do sprawdzenia swojej wiedzy o powodzi w grze interaktywnej

 

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami

Klasyfikacja zjawisk lodowych (PDF)

Obszar działania OKI (jpg)