Wydział
Centrum Operacyjne Zarządzania Przeciwpowodziowego Wisły Środkowej


Kierownik Wydziału

(+48 22) 58 70 335

Zespół ds. Ośrodka
Koordynacyjno-Informacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej


Kierownik Zespołu
Barbara Kwiatkowska
(+48 22) 58 70 339

Inne Telefony:
(+48 22) 58 70 337
(+48 22) 58 70 338
(+48 22) 58 70 326 

fax: (+48 22) 58 70 205
e-mail:  oki@warszawa.rzgw.gov.pl

Adres:
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa

Kontakt

OŚRODEK KOORDYNACYJNO-INFORMACYJNY
OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ (OKI)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wydział Centrum Operacyjne Zarządzania Przeciwpowodziowego Wisły Środkowej
Kierownik:
tel. (22) 5870335

Zespół ds. Ośrodka Koordynacyjno - Informacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej
Kierownik:  Barbara Kwiatkowska
tel. (22) 5870339

tel. (22) 5870337
tel. (22) 5870338
tel. (22) 5870326

fax (22) 5870205

e-mail: oki@warszawa.rzgw.gov.pl

ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa