Wydział
Centrum Operacyjne Zarządzania Przeciwpowodziowego Wisły Środkowej


Kierownik Wydziału

(+48 22) 58 70 335

Zespół ds. Ośrodka
Koordynacyjno-Informacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej


Kierownik Zespołu
Barbara Kwiatkowska
(+48 22) 58 70 339

Inne Telefony:
(+48 22) 58 70 337
(+48 22) 58 70 338
(+48 22) 58 70 326 

fax: (+48 22) 58 70 205
e-mail:  oki@warszawa.rzgw.gov.pl

Adres:
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa

PZRP

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły i obszaru dorzecza Pregoły zostały umieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

 

PZRP dla obszaru dorzecza Wisły został umieszczony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod linkiem:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1841/1

 

PZRP dla obszaru dorzecza Pregoły został umieszczony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod linkiem:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1813/1