Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 Telefony:

(+48 22) 58 70 326

(+48 22) 58 70 337

fax: (+48 22) 58 70 205

e-mail:  oki@wody.gov.pl

co.warszawa@wody.gov.pl

Adres:

ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa

Zawieszenie komunikatów o zjawiskach lodowych

   W związku z zanikiem zjawisk lodowych na głównych rzekach administrowanych przez RZGW w Warszawie, z dniem 15.03.2019 r. zawiesza się wydawanie komunikatów lodowych.