Organy i osoby sprawujące funkcje

Zgodnie ze Statutem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie organem administracji rządowej niezespolonej jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

p.o. Dyrektor RZGW w Warszawie - Dariusz Tomczak

Zakres kompetencji określa ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, zwana dalej ustawą, w szczególności art. 92 ust. 3 i 4 ustawy. Dyrektor RZGW wydaje rozporządzenia mające charakter aktów prawa miejscowego oraz decyzje i postanowienia w trybie kodeksu postępowania administracyjnego.

Przyjęcia interesantów:

- w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 – 15:00

 

Zastępcy Dyrektora :

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych –  Elżbieta Czyż.

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno -Prawnych   -  Małgorzata Moś

Kontakt:

tel. sekretariat (+48-22) 58-70-211

fax (+48-22) 58-70-204

e-mail sekretariat@warszawa.rzgw.gov.pl

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu