Zamówienia publiczne

- - -

Plan zamówień publicznych - 2017 rok

- - -

Informacje z otwarcia ofert 17-04-2019

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - 33 częściPrzebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie - Jeziory” – etap...

http://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/informacje-z-otwarcia-ofert

Przetargi 12-04-2019

http://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi

Profil nabywcy 11-04-2019

http://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

Wynik postępowania 22-03-2019

Opracowanie dokumentacji wykonawczej na usunięcie niewłaściwego stanu technicznego oraz wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, realizowanej w ramach zadania pn.: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km...

http://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/wynik-postepowania

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 21-02-2019

http://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 22-11-2018

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, objętymi inwestycją „Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz...

http://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia

Przegląd pomp znajdujących się na przepompowniach w miejscowościach Jarentowskie Pole, Solec nad Wisłą i Wola Pawłowska 09-10-2018

Zapytanie ofertoweZałącznik do zapytania ofertowego - wzór umowy

http://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zapytanie-ofertowe-na-przeglad-pomp-w-pompowaniach-znajdujacych-sie-na-terenie-zz-radom

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 27-08-2018

Ochrona mienia w obiekcie NW w Augustowie przy ul. 29-go Listopada 5Ochrona zaplecza techniczno - administracyjnego oraz portu zakładowego w Inspektoracie we Włocławku ul. Płocka 171Ochrona budynków Przepompowni Popielarze, Przepompowni...

http://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi

Zamówienia poniżej 30 tys. EUR - RPO Warmia i Mazury 27-08-2018

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego budynków PZW w Rucianem-Nida przy ul. Rybackiej 7 Pytania i odpowiedzi nr 1

http://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-30-tys.-eur-rpo-warmia-i-mazury

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 27-08-2018

Wykonanie warstwy filtracyjnej pod płytami ubezpieczenia skarp lewego brzegu awanportu dolnego śluzy SW Włocławek w miejscach wysięków wraz z odtworzeniem uszkodzonych płyt

http://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamiarze-zawarcia-umowy

Dialog techniczny 27-08-2018

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w regionie wodnym Środkowej WisłyOgłoszenie o dialogu technicznymWstępne...

http://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/dialog-techniczny
Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu