Dialog techniczny

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w regionie wodnym Środkowej Wisły

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Wstępne założenia projektu

Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym

Podsumowanie dialogu technicznego

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu