Dokumentacja wykonawcza dla zadania: Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 459+500 - 474+300 gmina Sobienie Jeziory” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach prawa opcji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Decyzja Mazowieckiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 1457/2017 z dnia 08.09.2017 r.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie i odpowiedź nr 1

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu