Dostawa sprzętu specjalistycznego: 25 sztuk pił spalinowych i 28 sztuk kos spalinowych

Informacja z otwarcia ofert

- - -

Pytanie i odpowiedź nr 2

- - -

Pytanie i odpowiedź nr 1

- - -

UWAGA!

Ze względów organizacyjnych wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ prosimy kierować na adres e-mail: zofia.zbikowska@wody.gov.pl

- - -

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu