Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na rzekach w Zarządzie Zlewni w Warszawie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 i 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

UWAGA! 21 czerwca 2018 r. w załącznikach do SIWZ wprowadzono zmiany formalne.
- w Załączniku nr 1 do SIWZ zmieniono treść „Do: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13 B” na „Do: Zarządu Zlewni w Warszawie ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa”
- w Załączniku nr 2 do SIWZ zmieniono treść „Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B” na „Zamawiający:  Państwowe Gospodarstwo Wodne – Zarząd Zlewni w Warszawie

JEDZ

JEDZ w formacie XML

Mapki, metryczki wałów, formularze cenowe:

I. NW Warszawa

II. NW Góra Kalwaria

III. NW Garwolin

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu