Obsługa wałów i pompowni na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu

Informacja o wyborze oferty na część 2, 6 i 8

Informacja o unieważnieniu postępowania na część 1, 3, 4, 5, 7, 9

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularze ofertowe

Załącznik nr 4 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu