Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II

Dotyczy zadania:

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania: ,,Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II  z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórka mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida - miasto przy ul. Guzianka"

Ogłoszenie

SIWZ

SIWZ (wersja edytowalna)

Pozwolenie na budowę i rozbiórkę

Decyzja dot. zgody na lokalizację w pasie drogowym

Decyzja dot. pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę mostu

Decyzja dot. pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę urządzeń wodnych

Postanowienie prostujące pozwolenie wodnoprawne na rozbiórkę mostu

Postanowienie prostujące pozwolenie wodnoprawne na rozbiórkę urządzeń wodnych

Wyjaśnienie SIWZ

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu