Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi objętymi inwestycją Budowa śluzy Guzianka II

logo

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, objętymi inwestycją „Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka

w ramach zadania:

„Budowa śluzy Guzianka II wraz z przepławką dla ryb” w ramach projektu pn.:

„Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz
z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap I -budowa śluzy Guzianka II, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie- Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego.

Ogłoszenie

SIWZ

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu