Utrzymanie rzek na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - oświadczenie JEDZ

Załącznik nr 1 - oświadczenie JEDZ edytowalne

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - uproszczona dokumentacja techniczna dla części 1

Załącznik nr 3 - uproszczona dokumentacja techniczna dla części 2

Załącznik nr 3 - uproszczona dokumentacja techniczna dla części 3

Załącznik nr 3 - uproszczona dokumentacja techniczna dla części 4

Załącznik nr 3 - uproszczona dokumentacja techniczna dla części 5

Załącznik nr 3 - uproszczona dokumentacja techniczna dla części 6

Formularze ofertowe

Formularze ofertowe

Modyfikacja SIWZ z 27 września 2018

Modyfikacja II SIWZ z 27 września 2018 - UWAGA: PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 4 PAŹDZIERNIKA 2018

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na część 4

Zawiadomienie o wyborze oferty na część 3 i 6 zamówienia

Załącznik do zawiadomienia o wyborze oferty na część 3 i 6 zamówienia - wyliczenie punktów

Zawiadomienie o wyborze oferty na część 1, 2 i 5 zamówienia

Załącznik do zawiadomienia o wyborze oferty na część 1, 2 i 5 zamówienia - wyliczenie punktów

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu