Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni Łowicz w podziale na dwie części

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - JEDZ

Załącznik nr 3   - grupa kapitałowa

Załącznik nr 4 - oświadczenie składane na podstawie art. 24 ust 1 pkt 22 ustawy Pzp

Załącznik nr 5 - wzór umowy cz. 1

Załącznik nr 5 - wzór umowy cz.2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1

Część 2

Klucz publiczny

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu