Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie (11 części)

Informacja o unieważnieniu postępowania na część 9 zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi

Pytanie i odpowiedź nr 1

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik numer 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - JEDZ

Załącznik nr 3 - grupa kapitałowa

Załacznik nr 4 - oświadczenie składane na podstawie art. 24 ust 1 pkt 22 ustawy Pzp

Wzór umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5

Część 6

Część 7

Część 8

Część 9

Część 10

Część 11

Klucz publiczny

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu