Wykonanie zabezpieczenia przeciwerozyjnego stopy lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Jeziorki w km wału 3+740-3+870 oraz 5+562-5+607, realizowane w ramach zadania pn: „Przebudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Jeziorki w km 0+000

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Dokumentacja:

Projekt wykonawczy

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Decyzje

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu