Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 Telefony:

(+48 22) 58 70 326

(+48 22) 58 70 337

fax: (+48 22) 58 70 205

e-mail:  oki@wody.gov.pl

co.warszawa@wody.gov.pl

Adres:

ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa

Kontakt

CENTRUM OPERACYJNE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

 

tel. (22) 5870326
tel. (22) 5870337

fax (22) 5870205

e-mail: oki@wody.gov.pl

co.warszawa@wody.gov.pl

ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa