Centrala

Siedziba RZGW w Warszawie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
telefon sekretariat: 22 58 70 211
fax.: 22 58 70 202
e-mail: sekretariat@warszawa.rzgw.gov.pl
Godziny pracy: 7:00 - 15:00

Kontakt z Dyrekcją RZGW w Warszawie:

sekretariat: 22 58 70 211

e-mail: sekretariat@warszawa.rzgw.gov.pl

Kancelaria - Biuro Podawcze
tel. 22 58 70 440-441

Wydział Spraw Pracowniczych
Kierownik Wydziału: Hanna Jasińska 
tel. 22 58 70 228
e-mail: kadry@warszawa.rzgw.gov.pl

Wydział ds. Orzecznictwa
Kierownik Wydziału: Zbigniew Podlaszewski  
tel. 22 58 70 244
e-mail: orzecznictwo@warszawa.rzgw.gov.pl

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
Krzysztof Kopczyński
tel. 22 58 70 231
e-mail: nw@warszawa.rzgw.gov.pl

Zespół ds. Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Agnieszka Kondratowicz
tel. 22 58 70 240
e-mail: kontrola@warszawa.rzgw.gov.pl

Stanowisko Pracy ds. BHP i PPOŻ
Dariusz Miłkowski
tel. 22 58 70 226
e-mail: bhp@warszawa.rzgw.gov.pl

Pełnomocnik Ochrony Danych Osobowych
Jacek Wiechnik
tel. 22 58 70 438
e-mail: abi@warszawa.rzgw.gov.pl

Pion Administracyjno-Prawny

Wydział Organizacyjno-Prawny
tel. 22 58 70 400
e-mail: organizacja@warszawa.rzgw.gov.pl

Rzecznik Prasowy
Urszula Tomoń
tel. 22 58 70 239 
e-mail: rzecznik@warszawa.rzgw.gov.pl

Radca Prawny
Sławomir Zaręba
Piotr Krzysztof Rał
tel. 22 58 70 219

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik Wydziału: Jacek Wiechnik
tel. 22 58 70 438
e-mail: administracja@warszawa.rzgw.gov.pl

Wydział Administrowania Nieruchomościami
Kierownik Wydziału: Beata Białoszewska
tel. 22 58 70 420
e-mail: mtk@warszawa.rzgw.gov.pl
Jolanta Ramus
tel. 22 58 70 416
e-mail: nrm@warszawa.rzgw.gov.pl

Wydział ds. Gospodarki Rybackiej
Kierownik Wydziału: Agata Starnawska
tel. 22 58 70 405
e-mail: ryby@warszawa.rzgw.gov.pl

Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi

Wydział Planowania Gospodarowania Wodami
Kierownik Wydziału: Wojciech Frątczak
tel. 22 58 70 300
e-mail: w.fratczak@warszawa.rzgw.gov.pl

Zespół ds. Regionalnego Systemu Informacyjnego i Katastru Wodnego
Kierownik Zespołu: Marcin Żerański
tel. 22 58 70 320
e-mail: kataster@warszawa.rzgw.gov.pl

Pion Techniczny

Wydział Centrum Operacyjne Zarządzania Przeciwpowodziowego Wisły Środkowej
Kierownik Wydziału:
tel. 22 58 70 335
e-mail: oki@warszawa.rzgw.gov.pl

Zespół ds. Ośrodka Koordynacyjno - Informacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej (OKI)
Kierownik Zespołu: Barbara Kwiatkowska
tel. 22 58 70 339
e-mail: oki@warszawa.rzgw.gov.pl

Zespół Uzgodnień Ochrony Przeciwpowodziowej
Kierownik Zespołu: Adrian Kołczewiak
tel. 22 58 70 336
e-mail: upp@warszawa.rzgw.gov.pl

Pion Inwestycji

Wydział ds. Inwestycji
Kierownik Wydziału: Piotr Michaluk
tel. 22 58 70 284
e-mail: uw@warszawa.rzgw.gov.pl

Zespół Utrzymywania Wód
Kierownik Zespołu: Krzysztof Sulikowski
tel. 22 58 70 283
e-mail: uw@warszawa.rzgw.gov.pl

Zespół Realizacji Inwestycji
Kierownik Zespołu:  
tel. 22 58 70 262
e-mail: realizacja@warszawa.rzgw.gov.pl

Zespół ds. Jednostki Realizującej Projekt
Kierownik Zespołu: Jacek Gadkowski
tel. 22 58 70 290
e-mail: lodolamacze@warszawa.rzgw.gov.pl

Stanowisko Pracy ds. Żeglugi
Andrzej Sadowski
tel. 22 58 70 290
e-mail: eksploatacja@warszawa.rzgw.gov.pl

Pion Ekonomiczno-Finansowy

Wydział Finansowy
Kierownik: Krystyna Gadomska
tel. 22 58 70 375
e-mail: finanse2@warszawa.rzgw.gov.pl

Wydział Księgowości
Kierownik: Jadwiga Moruń
tel. 22 58 70 385
e-mail: ksiegowosc@warszawa.rzgw.gov.pl

Wydział Ekonomiczny

Zespół Planowania i Analiz
Kierownik Zespołu: Izabella Nowakowska
tel. 22 58 70 256
e-mail: planowanie@warszawa.rzgw.gov.pl
e-mail: fundusze@warszawa.rzgw.gov.pl

Zespół Zamówień Publicznych
Kierownik Zespołu: Zofia Żbikowska
tel. 22 58 70 364
e-mail: przetargi@warszawa.rzgw.gov.pl