Spółki wodne

Wymagane informacje/dokumenty do rejestracji spółki wodnej/związku spółek w SIGW:

1. Statut

2. Decyzja zatwierdzająca statut

3. Imienny skład zarządu

4. Sposób reprezentowania

5. Dane adresowe

6. Czas działania spółki

7. Teren działania

wykaz spółek wodnych i ich związków na terenie RZGW w Warszawie