Wykaz obwodów rybackich

WYKAZ DZIERŻAWCÓW I UŻYTKOWNIKÓW PGW WODY POLSKIE RZGW W WARSZAWIE


Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących.

Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 31 maja 2017 r.


Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących.

Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 31 stycznia 2017 r.Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 3/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących.

Obwieszczenie Nr 3/2016 z dnia 30.09.2016 r.

Załącznik do Obwieszczenia Nr 3/2016 z dnia 30.09.2016 r.