Komunikat nawigacyjny nr 2/2015

RZGW w Warszawie informuje, że od lutego 2015r do grudnia 2016r prowadzona będzie przebudowa umocnień brzegowych Kanału Jeglińskiego, łączącego Wielkie Jeziora Mazurskie z rzeką Pisą na całej jego długości tj. od jeziora Roś do jeziora Seksty. W tym okresie wystąpią utrudnienia związane z żeglugą.
Szczegółowe uwarunkowania dotyczące oznakowania nawigacyjnego i żeglugi w rejonie prowadzonych robót, będą określone w odrębnym komunikacie przed sezonem żeglugowym 2015r tj. w kwietniu b. r.