Komunikat Nawigacyjny nr 10/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że na rzece Wiśle od km 551 do km 620 i od km 661 do 680 zostało wystawione oznakowanie szlaku żeglownego.

Omawiany odcinek otwartej drogi wodnej spełnia dotychczasowe parametry klasyfikacyjno-eksploatacyjne.

Oznakowanie pozostałego odcinka, to znaczy w km 620 – 661 rzeki Wisły, zostanie wystawione do dnia  15 maja 2018 r., co zostanie ogłoszone oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym.

Informujemy ponadto, że wymieniony odcinek szlaku żeglownego nie jest przystosowany do żeglugi nocnej.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)