Komunikat Nawigacyjny nr 10/2018 - RZGW w Białymstoku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje:

Na śluzie Paniewo Kanału Augustowskiego w dniu 9 lipca 2018 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 będzie usuwana awaria wrót środkowych śluzy. W tym czasie śluza będzie zamknięta. Za utrudnienia przepraszamy.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udzielają:

Zarząd Zlewni w Augustowie                        tel. 87 643 28 07 w godz. 700 – 1430


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.