Komunikat Nawigacyjny nr 11/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o otwarciu niżej wymienionych dróg wodnych z dniem 22 kwietnia 2016 r.:

  • Rz. Narew od km 38,0 do 248,5 – przy dotychczasowych parametrach klasyfikacyjno-eksploatacyjnych,
  • Rz. Bug od km 74,0 do 136,0 – przy dotychczasowych parametrach klasyfikacyjno-eksploatacyjnych.

Informujemy ponadto, że wymienione szlaki żeglowne nie są przystosowane do żeglugi nocnej.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)