Komunikat Nawigacyjny nr 11/2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w dniu 22 maja 2019 r. na rzece Wiśle w rejonie m. Kazimierz Dolny zostaną przeprowadzone ćwiczenia przeciwpowodziowe.

Rejon ćwiczeń obejmuje odcinek rzeki Wisły od km 357 do km 359, to znaczy od przeprawy promowej  na wysokości m. Janowiec do miejscowości Kazimierz Dolny. Ćwiczenia będą trwały od godziny 9:00 do 16:00 w dniu 22 maja 2019 r.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb zabezpieczających ćwiczenia.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)