Komunikat Nawigacyjny nr 1/2016

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że od dnia 19 lutego 2016 r. do 27 kwietnia 2016 r. jest prowadzona przebudowa kładki dla pieszych nad jeziorem Mikołajskim w Mikołajkach.

W związku z pracami, do 03 kwietnia 2016 włącznie, niemożliwe będzie przepłynięcie pod przebudowywana kładką.

Od 04 kwietnia 2016 r. otwiera się dla ruchu przejście pod kładką z uwzględnieniem oznakowania tymczasowego w następujących okresach:

- od 04.04.2016 r. do 20.04.2016 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1

- od 21.04.2016 do 27.04.2016 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2

            Prosimy o szczególna uwagę i przestrzeganie tymczasowego oznakowania.

zał. 1

zał. 2