Komunikat Nawigacyjny nr 1/2018

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że ze względu na zjawiska lodowe Śluza Żerań zostaje z dniem 16 stycznia 2018 r. zamknięta do odwołania.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)