Komunikat Nawigacyjny nr 1/2018 - RZGW w Białymstoku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje,  że:

Drogę wodną Kanał Augustowski wraz z jeziorami znajdującymi się na trasie kanału otwiera się z dniem 28 kwietnia 2018 r.

Utrudnienia żeglugowe:

  • głębokości tranzytowe na szlaku wynoszą:

- odcinek Borki – Białobrzegi i Sosnówek – Tartak : 0,700,80 m

- pozostałe odcinki kanału: 1,2 m

- w km 12,00 wypłycenie poniżej śluzy Sosnowo: 0,6 m

- w km 26,60 wypłycenie pod mostem drogowym Augustów- Białystok: 0,80 m

  • ze względu na dużą aktywność bobrów zachodzi niebezpieczeństwo wystąpienia w nurcie kanału powalonych przez bobry drzew
  • śluza Swoboda zamknięta na czas remontu. W rejonie śluzy wyznaczy się miejsce  do przenoszenia kajaków. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Godziny otwarcia śluz: 9.00 – 19.00, z poniższymi wyjątkami:

  • W miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu śluza Przewięź otwarta będzie w godzinach  od 9.00 do 20.00;
  • Ostatnie śluzowanie rozpoczyna się 30 min. przed zamknięciem śluzy.

Przewidywany termin zakończenia sezonu żeglugowego – koniec września 2018 r.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela:

Zarząd Zlewni w Augustowie                        tel. 87 643 28 07 w godz. 700 – 1430


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.