Komunikat Nawigacyjny nr 1/2018 - RZGW w Lublinie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Lublinie informuje, iż szlak żeglowny na rzece Bug, na odcinku:  od 42+200 do 224+200 km został wystawiony.

Ponadto informuję, że w związku z budową mostu kolejowego na odcinku rzeki Bug  w kilometrze 96+500 mogą wystąpić znaczne utrudnienia spowodowane zmianą trasy szlaku żeglownego związane z prowadzonymi pracami przy budowie mostu.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy przepływaniu  w pobliżu rejonu prowadzenia prac.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.