Komunikat Nawigacyjny nr 13/2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w związku z obecną sytuacją hydrologiczną rozpoczęto demontaż oznakowania szlaku żeglownego na rzece Wiśle w km 620 – 680. Demontaż zostanie zakończony do dnia 27.05.2019 r.

Ponowny montaż oznakowania nastąpi po przejściu fali wezbraniowej i ustabilizowaniu się sytuacji hydrologicznej.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)