Komunikat Nawigacyjny nr 13/208

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w dniu 26 maja 2018 r. dokonana zostanie procedura alimentacji stanowiska dolnego Stopnia Wodnego we Włocławku.

Przepływ przez Stopień w dniu 26 maja 2018 r., w godzinach 00:00 - 12:00, będzie oscylował na poziomie 1100 m3/s, to znaczy o około 400 m3/s powyżej średniego prognozowanego w tym czasie dopływu wody do Zbiornika Włocławek. Przewidywany stan wody na wodowskazie Włocławek w wyżej wymienionych godzinach będzie wynosił około 270 cm.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami: 54 233 93 95 wew. 25 oraz 607-381-189.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)