Komunikat nawigacyjny nr 14/2015

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o spodziewanym przejściu fali wezbraniowej na Wiśle w km 295,2 do 620. Prosimy o wzmożoną ostrożność z powodu niesionych przez wodę zanieczyszczeń (drzewa itp.).

Informujemy ponadto, że na czas przejścia fali w poszczególnych odcinkach szlaku nastąpi zdjęcie oznakowania pływającego w celu zabezpieczenia przed spłynięciem. Po przejściu fali przebieg szlaku zostanie skorygowany a oznakowanie wystawione.