Komunikat Nawigacyjny nr 14/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje  o wystawieniu oznakowania żeglugowego na rzece Bug od km 0 do 224+200. W związku  z powyższym otwiera się drogę wodną:

  • Rzeka Bug od km 0+000 do 224+200 – przy dotychczasowych parametrach klasyfikacyjno-eksploatacyjnych.

Informujemy ponadto, że szlak żeglowny nie jest przystosowany do żeglugi nocnej.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)