Komunikat Nawigacyjny nr 15/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w dniu 1 czerwca 2017 r. rozpoczynają się prace przy rozbiórce starego i budowie nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 przez Kanał Piękna Góra – przesmyk między jeziorami  Kisajno i Tajty. Podczas trwania robót budowlanych na Kanale Piękna Góra będzie obowiązywało oznakowanie tymczasowe. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Planowany termin zakończenia robót – 30 kwietnia 2018 r.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)