Komunikat Nawigacyjny nr 15/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w 35 km rzeki Bug, w m. Wyszków trwają roboty budowlane polegające  na poszerzeniu chodnika na moście drogowym. Roboty, mimo że nie będą ingerowały w szlak żeglowny, mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla jednostek przepływających pod mostem.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy przepływaniu pod mostem drogowym w m. Wyszków w 35 km rzeki Bug.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)