Komunikat Nawigacyjny nr 15/2018 - RZGW w Białymstoku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje,  że:

w miesiącu wrześniu na drodze wodnej Kanału Augustowskiego wraz z jeziorami znajdującymi się na trasie kanału, śluzy będą otwarte w następujących godzinach:

  • śluza Białobrzegi otwarta w godz. 9.00 -15.00
  • śluza Borki otwarta w godz. 9.00 -15.00
  • śluza Sosnowo otwarta w godz. 9.00 -15.00
  • śluza Dębowo otwarta w godz. 9.00 -15.00

Godziny otwarcia pozostałych śluz: 9.00 – 19.00

  • Ostatnie śluzowanie rozpoczyna się 30 min. przed zamknięciem śluzy.

Przewidywany termin zakończenia sezonu żeglugowego – koniec września 2018 r.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udzielają:

Zarząd Zlewni w Augustowie                       tel. 87 643 28 07 w godz. 700 – 1430


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.