Komunikat Nawigacyjny nr 16/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o wystawieniu oznakowania szlaku żeglownego na rzece Wiśle od km 295 do 456. 

Drogę wodną od 295 do 456 km rzeki Wisły otwiera się z dniem 29 kwietnia 2016 r. Pomimo wyznaczenia optymalnego szlaku żeglownego, omawiana droga wodna nie spełnia wymagań klasy 1b. Ze względu na trudne warunki żeglugowe prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)