Komunikat Nawigacyjny nr 16/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w dniu 6 czerwca 2018 r., w godzinach 8.00 – 11.00 na Jeziorze Zegrzyńskim, na wysokości WDW Rewita w m. Rynia, w 34 km drogi wodnej rzeki Narew, odbędą się ćwiczenia  z zakresu zarządzania i reagowania kryzysowego pod kryptonimem „Kryzys-18”.

W związku z powyższym w dniu 6 czerwca 2018 r. w godzinach 8.00 – 11.00 szlak żeglowny na Jeziorze Zegrzyńskim w 34 km drogi wodnej rzeki Narew będzie zamknięty.

Szczegółowe informacje uzyskać można od Organizatora pod numerem telefonu: 261 887 250 oraz 513 820 998.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)