Komunikat nawigacyjny nr 17/2015

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art.43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o występujących niskich stanach wody na rzece Bug.

 Na odcinku 0-136 km nie są zachowane parametry szlaku żeglownego. Głębokości tranzytowe - ok 40 cm. Mogą wystąpić przerwy w ciągłości szlaku.

Z tego powodu zalecamy powstrzymanie się od żeglugi do czasu wystąpienia wyższych stanów wody.