Komunikat Nawigacyjny nr 17/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o wystawieniu oznakowania szlaku żeglownego na rzece Wiśle od km 456 do 498

Drogę wodną od 456 do 498 km rzeki Wisły otwiera się z dniem 5 maja 2016 r.

Uwaga: Pomimo wyznaczenia optymalnego szlaku żeglownego, omawiana droga wodna nie spełnia wymagań klasy 1b. Ze względu na trudne warunki żeglugowe prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Dodatkowo, ze względu na dużą liczbę przemiałów i innych przeszkód armatorzy jednostek o zanurzeniu większym niż 70 cm proszeni są o zgłaszanie zamiaru przepłynięcia omawianego odcinka do Nadzoru Wodnego w Górze Kalwarii, pod numer telefonu:

  • 22 727 35 14

w celu uzyskania informacji o aktualnych warunkach żeglugowych oraz ewentualnego pilotowania zestawu przez pracowników Nadzoru Wodnego.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)