Komunikat Nawigacyjny nr 17/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z koniecznością przywrócenia na Zbiorniku Włocławek Normalnego Poziomu Piętrzenia (NPP = 57,30 m n.p.m.) z obecnego poziomu - MinPP (56,50 m n.p.m.), od dnia  1 czerwca 2017 r. od godziny 00:00, Stopień będzie pracował stałym przepływem 750 - 800 m3/s czyli o około 100 - 150 m3/s mniej od prognozowanego na te dni dopływu do Zbiornika.

Planowany czas trwania w/w procedury to 5 dób.

Przez ten czas stan wody na wodowskazie Włocławek będzie utrzymywał się na poziomie 220 cm.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)