Komunikat Nawigacyjny nr 17/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w dniu 10 czerwca 2018 r., w godzinach 9.00 – 10.30 na Jeziorze Zegrzyńskim, na wysokości WDW Rewita w m. Rynia, w 34 km drogi wodnej rzeki Narew, odbędą się zawody pływackie w ramach „Enea 5150 Warsaw Triathlon”.

Rejon trasy pływackiej będzie oznaczony i dozorowany przez jednostki WOPR. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie zbliżanie się do wyznaczonego obszaru.

Szczegółowe informacje uzyskać można od Organizatora pod numerem telefonu: 510 175 464.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)