Komunikat Nawigacyjny nr 18/2018 - RZGW w Białymstoku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, że:

z dniem 15 października 2018 r. zostaną zamknięte dla żeglugi następujące szlaki żeglowne:

  • system Wielkich Jezior Mazurskich: szlak główny od jez. Roś w Piszu do rzeki Węgorapy w Węgorzewie oraz szlaki boczne,
  • rzeka Pisa: od wypływu Pisy z jez. Roś do ujścia Pisy do rzeki Narew w m. Nowogród.

Jednocześnie informujemy, iż pomimo zamknięcia sezonu nawigacyjnego, śluzy będą czynne dla ruchu lokalnego w godz. od 800 – 1400 (w dni robocze), aż do pierwszego zlodzenia pod warunkiem telefonicznego zgłoszenia z jednodniowym wyprzedzeniem. Rozpoczęcie ostatniego śluzowania następuje na 30 minut przed zakończeniem pracy śluzy.

Ponadto oznajmiamy, że z dniem 15 października 2018 r. w obrębie Wielkich Jezior Mazurskich zostaje wyłączony system ostrzegawczy przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi i zostanie wznowiony dopiero w przyszłym sezonie nawigacyjnym.

Do czasu wystąpienia pierwszych zjawisk lodowych, dopuszcza się żeglugę na w/w szlakach z zachowaniem szczególnej ostrożności, wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko armatora.

Szczegółowych informacji odnośnie śluzowań udziela:

Kierownik Obiektu Hydrotechnicznego          tel. 87 428 53 38 w godz. 700 – 1430


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.