Komunikat Nawigacyjny nr 18/2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że ze względu na planowane ćwiczenia wojskowe droga wodna rzeki Wisły  od km 379+600 (Wólka Gołębska) do km 390+200 (Borowa), będzie w dniach od 11 do 21 czerwca  2019 r. zamknięta dla ruchu żeglugowego.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)