Komunikat Nawigacyjny nr 19/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z niskim poziomem opadów w okresie wiosennym w Systemacie Wielkich Jezior Mazurskich oraz w konsekwencji utrzymującymi się niskimi stanami wody na rzece Pisa, ta droga wodna nie spełnia wymagań klasy Ia.

W związku z trudnymi warunkami żeglugowymi prosimy o powstrzymanie się od żeglugi jednostkami o większym zanurzeniu lub zachowanie szczególnej ostrożności przy uprawianiu żeglugi jednostkami rekreacyjnymi o małym zanurzeniu.

Żegluga po rzece odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)