Komunikat Nawigacyjny nr 19/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w dniu 24 czerwca 2018 r. na rzece Wiśle we Włocławku, w pobliżu mostu Marszałka Rydza-Śmigłego, odbędą się pokazy linoskoczków w ramach projektu upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości pn. „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę”. Pokazy wraz z próbami będą trwać cały dzień, utrudnienia żeglugowe mogą wystąpić przede wszystkim podczas montażu i demontażu lin.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy przepływaniu w okolicy mostu Marszałka Rydza-Śmigłego we Włocławku w dniu 24.06.2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać od Organizatora pod numerem telefonu: 509 340 900.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)