Komunikat Nawigacyjny nr 20/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że śluzowanie jednostek rekreacyjnych na śluzie Stopnia Wodnego we Włocławku odbywa się w wyznaczonych godzinach, to znaczy:

  • 08:00
  • 12:00
  • 15:00
  • 20:00

lub gdy zbiorą się minimum 3 jednostki. W przypadku przechodzenia jednostek przemysłowych, transportowych, specjalnych, uprzywilejowanych itp. ustalone godziny nie obowiązują.

Śluza jest czynna przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

Kontakt telefoniczny z obsługą śluzy:

tel. komórkowy 609 811 099, tel. stacjonarny 54 233 93 95 wew. 22.

Dla polepszenia komunikacji jednostek pływających z obsługą śluzy, operatorzy śluzy wyposażeni są również w radiotelefon, który pracuje na 8 kanale pasma morskiego 156,400 MHz.

Podczas przechodzenia przez śluzę na S.W. we Włocławku należy stosować się do przepisów zawartych w Zarządzeniu Nr 1/2008 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie z dnia 7.04.2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych oraz do poleceń operatorów śluzy.

Informacje o aktualnych warunkach nawigacyjnych i ewentualnych utrudnieniach w żegludze na odcinku 646-684 km szlaku żeglugowego Wisły udzielają pracownicy Nadzoru Wodnego we Włocławku pod nr tel. 54 233 93 95 (wew. 26, 38 lub 55).


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)