Komunikat Nawigacyjny nr 20/2018 - RZGW w Białymstoku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje,

że w okresie od 24.10.2018 r. do 31.12.2018 r. na Kanale Giżyckim w Giżycku zostaną przeprowadzone roboty budowlane - demontaż kładki dla pieszych. W związku z powyższym Kanał Giżycki w obrębie kładki dla pieszych zostaje całkowicie zamknięty dla ruchu wodnego.

Szczegółowych informacji odnośnie demontażu kładki i zamknięcia odcinka drogi wodnej udziela:

Kierownik budowy – tel. 506 103 570.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.