Komunikat Nawigacyjny nr 20/2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w dniach 22 i 23 czerwca 2019 r., w godzinach 11.00 – 18.00 na rzece Wiśle w Warszawie na odcinku między mostami Świętokrzyskim a Gdańskim odbędą się Regaty o Puchar Dzielnicy Wisła 2019.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, nie przepływanie przez oznakowany obszar rozgrywania regat oraz stosowanie się do poleceń Organizatora oraz służb zabezpieczających imprezę.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 722 500 500.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)